Departments

Pragati Kakoti Karmakar
Pinki Rani Gogoi 

Prasenjit Chakraborty(HoD),
Raymond Tirkey (Lab.Demonstrator)  

Manju Narain (HoD)
Dr.Madhumita C. Barman
Disha Agarwal
Amar Jyoti Duarah
Brojen Phukon
RanjitaChetiaPatra (Lab. Demonstrator)
ArunimaBorthakur (Lab. Demonstrator)
Pran Sonar (Lab Assistant)
Bhabatosh Mazumder(Lab Assistant) 

Lakhi Narayan Gogoi (HoD)
Dr. Sudeshna Sarkar Kar
Chandan Pathok
Netra Kamal Bora
KarabiGogoi (Lab.Demonstrator)
Plabita Dutta (Lab.Demonstrator)
Bhuneswar Prasad (Lab Assistant)
Bhabatosh Bhattacharjee (Lab Assistant) 

Moni Kakoty (HoD)
Bilkish Haque
Bidyut Goswami
Dr. Farzana Hazarika
Satyabrot Gogoi
Pankaj Konwar (Lab. Demonstrator)
BikashSah (Lab. Demonstrator)
Joydeep Sarkar (Lab Assistant)
RintuBaul (Lab Assistant)

Dr.Animesh Aich (HoD)
Ranjit Boruah
Dr. Dipen Saikia
Niren Dutta
Sameer Bhuyan
BrindabanGohain 

Dr. Anita Sonar (HoD)
Dulan Chetia 

Rumi Duarah (HoD, Arts & Commerce)
Mausum Baruah (HoD, Science)
Satya Sikha Dowerah
Aeshrat Afshana Ali
Munmi Boruah
Pankaj Gogoi
Jatin Sharma
BantiBaishya
Sneha Sharma Thakur  

Mrs. Prapti Dutta Handique
Mr. SantanuChamuah
Mrs. Girimollika Hazarika
Mrs. Deepsikha Kalita 

Mrs. Sabana Rakia Ahmed
Smt. Priyanka Gogoi 

Smt. Chandramika Boruah
Mr. BijoySarka 

Mrs. Jharna Phukan
Smt. Sreejana Gogoi 

Mrs Antara Chanda Gogoi
Mrs. Debslaxmi Kakoty
Mr. Dipankar Jaiswal 

Mr. Ritursj Kaushik
Smt Barsha Ghosh 

Smt. Mrigakshi Goswami